és simplement el text de farcit de les impremtes i arxius de text. Lorem Ipsum ha estat el text estàndard de les indústries des de l'any 1500, quan un impressor (N. del T. persona que es dedica a la impremta) desconegut va fer servir una galeria de textos i els va barrejar de tal manera que va aconseguir fer un llibre de mostres tipogràfiques. No només va sobreviure 500 anys, sinó que també va ingressar com a text de farciment en documents electrònics, quedant essencialment igual a l'original. Va ser popularitzat en els 60s amb la creació de les fulles “letraset”, que contenien passatges de Lorem Ipsum, i més recentment amb programari d'autoedició, com per exemple Aldus PageMaker, el qual inclou versions de Lorem Ipsum.